تاس میوه کم آب

  • Dehydrated Fruit Dice

    تاس میوه کم آب

    تاس میوه های میراث میوه های خشک شده درجه یک بریده شدند. مناسب برای آجیل مخلوط ، چای گیاهی ، پوسته های غلات مخلوط ، تزئین بستنی و پخت.