پرتقال خونی

  • Blood Orange

    پرتقال خونی

    پرتقال خونی Yichang تازه پوست ترد ، آبدار نازک ، نرم و غنی ، قرمز خون ، شیرین و ترش متوسط ​​است. این شهر به دلیل قرمز عمیق بی نظیر مانند خون و تغذیه معروف است.